Bantaban summary report 30.6.2021

Afaes Ry;n  Bantaban  projektin tuloksia kesäkuun lopun tilanteen mukaan

–  hanke edennyt suunnitellusti

Afaes Ry on erittäin kiitollinen Työ- ja elinkeinoministeriölle  rahoituksesta Bantaban projektille. Järjestö on jo pitkään  toiminut vapaaehtoisvoimin, joten tämä hanke toi mahdollisuuden palkata työntekijä.  Keskeisenä tavoitteena on kehittää järjestön ydintoimintoja, luoda strategia tulevalle rahoitukselle ja järjestökoulutuksen avulla innostaa Afaes nuoria mukaan yhdistystoimintaan ja aktiivisiksi kansalaisiksi.

Bantaban hanke lähti rivakasti liikkeelle heti maaliskuun alussa. Ensimmäisen kuukauden aikana  palkattiin projektipäällikkö, Päivi Haapasalo, jolla on 30 vuoden kokemus järjestötoiminnasta ja joka oli myös toiminut Afaes vapaaehtoisena jo usean vuoden ajan. Hän aloitti järjestökoulutuksen suunnittelulla. Haastavin osuus oli koulutuksen suunnittelu verkkoon, niin että se oli vuorovaikutteinen ja antoi jokaiselle mahdollisuuden osallistua.  Projektin alkuun kuului myös verkkosivujen sisällön suunnittelua.

Bantaban koulutukset

Take An Action kahteen verkkokoulutusosioon osallistui yhteensä 12 naista ja viisi miestä eli yhteensä 17 osallistujaa. Yhden osion pituus oli 5 x 2,5, tuntia.

Courage to Act koulutukseen, joka sekin oli Covid 19 takia verkossa osallistui neljä miestä ja kymmenen naista. Se pidettiin kahtena iltana, neljä tuntia kerralla, eli yhteensä kahdeksan tunnin koulutus.

Afaes strategia koulutukseen osallistui neljä miestä ja neljä naista eli yhteensä kahdeksan henkilöä.

Strategia -päiviin osallistui neljä miestä ja kolme naista, yhteensä kahdeksan henkilöä (koronan takia rajoitettiin osallistujamäärä). Kahden päivän tulokset olivat erinomaiset. Lyhyessä ajassa saatiin aikaan strategialuonnos, visio ja missio muokattiin ja strategialuonnos on nyt lausuntokierroksella jäsenillä.

Osallistuminen pienjärjestöille tarkoitettuihin koulutuksiin

Pakolasiapu on vastannut koulutuksista, joihin sekä projektipäällikkö että puheenjohtaja Fatima Usman ovat osallistuneet. Parhain anti tähänastisista koulutuksista on vuosikello ja Vantaan maahanmuuttajatyöhön tutustuminen. Molemmat ovat olleet konkreettisia työkaluja Afaes Ry:n toimintaan.

Bantaban -hankkeen projektipäällikkö osallistunut useisiin koulutuksiin ja verkkotilaisuuksiin, joissa on ollut mahdollisuus esitellä hanketta, sekä luoda verkostoja.

Mm. Avartti ohjaajakoulutus, kumppanuushankkeen Etno-päivään ja muihin koulutuksiin.

Kotoutuminen.fi sivulla on ilmoitettu Bantaban koulutuksista, Take An Action ja Courage to Act.

Lämpimät kiitokset kaikille koulutuksiin ja strategia päivään osallistuneille.