Tuleva koulutus

Kenelle?
Oletko kiinnostunut olemaan tukena maahanmuuttajataustaisille nuorille omalla alueellasi? Tule mukaan Bantaban hankkeen Take an Action verkkokoulutukseen.

Etsimme yli 15-vuotiaita maahanmuuttajataustaisia nuoria. Koulutus pidetään suomeksi ja englanniksi.
Koulutus on ilmainen ja siitä saa todistuksen (edellyttää osallistumista kaikkiin viiteen osioon)

Mitä?
Online koulutukset pidetään 2,5 tunnin jaksona viiden päivän aikana. Yhteensä 12.5 tuntia.
Koulutukseen osallistuva saa linkin sähköpostitse, jolla hän voi liittyä kokoukseen.

Take an Action- koulutussisällöissä on kulttuurienvälinen vuorovaikutus, vaikuttamistyö omassa yhteisössä, järjestössä toimiminen ja vertaisjohtaminen.

 

Koulutuksen tavoitteet:
– lisätä nuorten osaamista kulttuurienvälisessä vuorovaikutuksessa
– auttaa nuoria ymmärtämään järjestötoiminnan perusteet
– vertaisjohtamisen taitojen harjoittelu ryhmässä
– vaikuttaminen omassa yhteisössä
– kiusaamisen ennaltaehkäisy, konfliktinratkaisu

Menetelminä luennot, ryhmätyöskentelyt ja toiminnalliset menetelmät.
Pyrimme mahdollisimman hyvään vuorovaikutukseen osallistujien kesken.
Koulutukset ovat ilmaisia osallistujille.

Action Plan

01

Koulutussessio Take An Action ”Vahvuuteni järjestötoiminnassa”

Ajankohta: 18-19.9.2021 klo 9.00-16.00

Paikka: Afaes toimisto Mäkelänkatu 58 A, 3 kerros

Ilmoittautuminen lähettämällä yhteystiedot paivi(at)afaes.fi 10.9. mennessä

Tavoitteet:
 osallistujien tutustuminen toisiinsa ja työskentelymenetelmiin
 sovitaan ns. perussäännöistä ”Ground rules”
 kulttuuri-identiteetti, minä viestijänä erilaisessa kulttuuriympäristössä
 vahvuuteni järjestötoimintaan
Pre-task: tehtäväpaperi, esimerkiksi katso video, lue artikkeli….
Tutustuminen: IDENTITY STAR
Millainen on hyvä johtaja? Kuuntelemisen taito.
Etuusreppu -harjoitus
Me ja muut -harjoitus
Palaute
seuraavan koulutuksen sisältö

02

Koulutussessio Take An Action: ” Tehokas järjestö”

 

Tavoitteet:
 perehtyä järjestötoiminnan perusteisiin
 tutustua eri rooleihin järjestössä
 perusasiakirjat, jotka tarvitaan mm. järjestön rekisteröinnin yhteydessä
Pre-task: Lue oheinen moniste ” Roles in organization”
Miten järjestö toimii? Miksi on hyödyllistä toimia järjestössä?
Tavoitteiden asettaminen
Tehokas toiminta, PR, Raportointi
Rahoitus
Erilaiset roolit järjestössä: Jäsen, vapaaehtoinen, toimikunnan jäsen, hallituksen jäsen, rahastonhoitaja, sihteeri, puheenjohtaja, varapuheenjohtaja,
toiminnantarkastaja

03

Koulutussessio Take An Action: ”Nuorten osallistuminen järjestön toimintaan”

 

Ajankohta: 18.9-19.9.2021

Tavoitteet:
 osallisuuden asteet
 miten kehitetään yhdenvertaisuutta ja osallisuutta järjestössä

04

Koulutussessio Take An Action: “Vertaisohjaamisen kultaiset säännöt”

 

Ajankohta:18.9-19.9.2021

Tavoitteet:
 Tutustutaan ohjaamisen eri muotoihin
 Käytännön keinoja ryhmän avoimeen ja tulokselliseen työskentelyyn
Vertaisohjaaminen ”Shared leadership- peer support”
Luottamuksen rakentaminen ryhmässä’
Ongelmien ratkaisu

05

Koulutussessio Take An Action ”Nuorisoaloite”

 

Ajankohta: 18.9-19.9.2021

Tavoitteet:
 mikä on nuorisoaloite
 ohjeisiin tutustuminen
 opitaan ryhmäytymisen perusteet
 tarpeiden selvittämisen menetelmiin tutustuminen
 sitoutuminen työskentelyyn
Oman aloitteen työstäminen
Millainen aloite voi olla? Miten saan siihen porukkaa mukaan?
Yhteydenpito tulevaisuudessa, mihin mukaan Afaes-järjestön toiminnassa

Kouluttaja Päivi Haapasalo, MOD-ohjaaja, pitkä kokemus kulttuurienvälisestä ja nuorten koulutuksista sekä positiivisesta pedagogiikasta.

Jokaisessa koulutuksessa nuoret muodostavat pienryhmiä oman kiinnostuksensa mukaan ja suunnittelevat toteuttamiskelpoiset toiminta-aloitteet. Hankkeet voivat olla viestinnällisiä kampanjoita, ryhmätoimintaa, tapahtumia, koulutuksia. Tärkeää on, että nuoret voivat käyttää omaa luovuuttaan ja innostustaan, ideat tulevat heiltä itseltään.

Tarvittaessa AFAES ry tukee nuoria aloitteiden saamiseksi päättäjien kuuloon (Helsingin, Vantaan ja Espoon kaupungit) tai tukee ryhmien omaa varainhankintaa aloitteensa toteuttamiseksi.
Tavoitteena on, että koulutetut nuoret jatkaisivat toimintaansa vapaaehtoisina vertaistukijoina järjestössä.

Ilmoittautuminen:

lähetä sähköpostia viimeistään 10.9.2021 afaes(at)afaes.fi

Kerro itsestäsi ja miksi olisit kiinnostunut Take An Action koulutuksesta ja kerro
yhteystietosi (sähköposti, puhelin, nimesi, ikäsi.