Helmo

 

HELMO on monikulttuurisuuskoulutushanke, joka tähtää kulttuurienvälisen vuoropuhelun ja ymmärryksen lisäämiseen erilaisten aktiviteettien avulla pääkaupunkiseudulla. Hankkeen tavoitteena on edistää kolmansien maiden kansalaisten yhteiskunnallista osallistumista Suomessa ja vahvistaa kotoutumisen kaksisuuntaista prosessia.

HELMO-hanke järjestää monikulttuurisuuskoulutusta eri kohderyhmille, kuten kolmansien maiden kansalaisten kanssa asiakastyötä tekeville sosiaalityöntekijöille, päiväkotityöntekijöille ja kolmansien maiden kansalaisille, jotka ovat astumassa työelämään. Työpajojen vetäjinä toimivat Suomessa asuvat, eri aloille kouluttautuneet, kokeneet maahanmuuttajataustaiset taiteilijat ja monikulttuurisuuskouluttajat.

Työpajojen lisäksi HELMO-hanke tähtää monikulttuurisen pääkaupunkiseudun kehittämiseen erilaisten julkisten näyttelyiden ja seminaarien kautta. Näiden aiheina ovat monikulttuurisuus, kotoutuminen ja rasismi. Näyttelyt ja seminaarit tähtäävät kulttuurienvälisen vuoropuhelun edistämiseen kantasuomalaisten ja eri kulttuurien edustajien välillä sekä yhteiskunnan eri sektoreiden välisen yhteistyön lisäämiseen.

Hankkeen on suunnitellut ja sitä koordinoi Afrikkalaisten ja afrikkalais-eurooppalaisten yhdistys ry (AFAES) ja sitä rahoittaa Euroopan unionin kotouttamisrahasto.

Hankkeen tavoitteet:

– Lisätä kolmansien maiden kansalaisten osallistumista yhteiskunnalliseen toimintaan.
– Edistää kulttuurienvälistä vuoropuhelua
– Edistää kotoutumisen kaksisuuntaista prosessia

Hyödynsaajat:

– Kolmansien maiden kansalaiset
– Kolmansien maiden kansalaisten kanssa asiakastyötä tekevät sosiaalialan ja päivähoidon työntekijät.
– Aktiviteettien maahanmuuttajataustaiset järjestäjät
– Kantasuomalaiset
– Maahanmuuttajajärjestöt, joiden kanssa hanke tekee yhteistyötä

Yhteistyökumppanit:

HELMO tekee tiivistä yhteistyötä:
– Neliapila ry:n kanssa, joka muodostuu Afrikkalaisten ja Afrikkalais-eurooppalaisten yhdistys (AFAES) ry:n lisäksi seuraavista järjestöistä: The Finnish Thai Association ry, Kiinalainen ystävyysseura ry, Palace and Cultural Network (PACUNET) ja Suomalais-filippiiniläinen yhdistys ry.
– Espoon kaupunki
– BestLife Africa ry (Tampere)
– Earth Angels of Finland ry (Turku)

Hankkeessa kehitetään yhteistoimintaa myös muiden monikulttuurisuusyhdistyksien ja -järjestöjen kanssa, sekä muiden toimijoiden, kuten vapaaehtoisten ja oppilaitosten kanssa.

Tervetuloa mukaan toimintaamme!
AFAES RY- HELMO
Mäkelänkatu 58 A, 3.krs
(sisäänkäynti Elimäenkatu 29)
00510 Helsinki
Finland

office9x4