Ohjelmat

 

Osallistavat monikulttuuriset työpajat

Hankkeen tavoitteena on edistää kulttuurien välistä vuoropuhelua ja kotoutumisen kaksisuuntaista prosessia lisäämällä eri ammattialoilla (esim. sosiaali- ja varhaiskasvatuksen alalla) työskentelevien henkilöiden ammatillista osaamista monikulttuurisuuteen liittyen sekä vahvistamalla kolmansien maiden kansalaisten ammatillisia ja yhteiskunnallisia valmiuksia. Eri aloille kouluttautuneet, kokeneet maahanmuuttajataustaiset taitelijat ja monikulttuurisuuskouluttajat tarjoavat luovia ja innovatiivisia työpajoja, joissa käsitellään kohderyhmille tärkeitä teemoja, kuten monikulttuurista sosiaali- ja kasvatustyötä, monikulttuurisia avioliittoja, rasismin ja ennakkoluulojen vähentämistä käytännöllisten harjoitusten kautta.

Vuonna 2013 hankkeessa järjestettiin 21 työpajaa. Tänä vuonna, 2014, pyrimme järjestämään työpajoja yhä enemmän.

Näyttelyt

Lisäksi HELMO-hankkeen tarkoituksena on lisätä monikult- tuurista vuoropuhelua kantaväestön ja maahanmuuttajien välillä ja rikkoa stereotypioita. Vuonna 2013 järjestettiin viisi monikulttuurisuusnäyttelyä, joissa esiintuotiin aasialaisia ja afrikkalaisia tarinoita ja taidetta. Taidenäyttelyt saavat jatkoa myös vuonna 2014.

Avoimet seminaarit

Lisäksi vuoden 2013 tapaan järjestämme kaksi suurelle yleisölle avointa seminaaria monikulttuurisuusteemoista

vmeet

“Moni osallistujista koki HELMO -työpajan jälkeen oivaltaneensa kuinka kulttuuri voi tiedostamatta vaikuttaa havainnointiin ja käyttäytymiseen.”