mad

MAD ICE

1. Mikä on afrikkalaisen musiikin vaikutus maahanmuuttajataiteilijoiden kotoutumiseen Suomessa?

Afrikkalaisella musiikilla ja taiteella on suuri rooli maahanmuuttajien kotoutumisprosessissa, koska musiikki ja taide ei tunne rajoja. Sillä ei ole väliä mistä taideteos on kotoisin, yhteiskunnalla on taipumus ottaa ne avosylin vastaan. Joten musiikin ja taiteen käyttäminen kulttuurisen integraation ja maahanmuuttajien kotoutumisen menetelmänä Suomessa voi olla menestyksekkäämpi menetelmä kuin muut, sillä on jo osoitettu, että ihmiset oppivat parhaiten uusista kulttuureista juuri musiikin ja muiden taiteenlajien kautta.

2. Miten kuvailisit afrikkalaisten taiteilijoiden kohtaamia haasteita Suomessa?

Jos voin puhua afrikkalaisten muusikoiden puolesta Suomessa, haasteita on melko paljon ottaen huomioon, että Suomi on pitkälti rock-suuntautunut maa musiikin suhteen. Afrikkalaisen muusikon ei ole kovin helppoa päästä tämän suljetun musiikkialan seinien sisään ja murtautua Suomen pienille musiikkimarkkinoille.  Tätä vaikeuttaa myös suurten mediatalojen halukkuus soittaa lähinnä valtavirtamusiikkia, poppia, rockia ja Suomirock-bändejä. Ei ole myöskään tarpeeksi monikulttuurisia tapahtumia tai paikkoja esitellä afrikkalaisten ammattitaitoa muille.

3. Miten afrikkalaisen taiteen tilaa voitaisiin parantaa Suomessa?

Afrikkalaisen taiteen tilaa voidaan parantaa Suomessa ensiksikin luomalla lisää mahdollisuuksia esitellä jo olemassa olevia afrikkalaisia kykyjä, ja toiseksi isot mediatalot voisivat järjestää mahdollisuuksia isännöidä erityisiä radio- ja/tai tv-ohjelmia, jotka on omistettu afrikkalaiselle musiikille ja muille taiteenlajeille .. se olisi iso plussa.

4. Neuvoja afrikkalaisille taiteilijoille Suomessa.

Kehotan afrikkalaisia taiteilijoita Suomessa pitämään päänsä pystyssä vaikeissakin tilanteissa. Pysy uskollisena itsellesi ja osoita ammattimaisuutta kaikessa mitä teet. Tulevien tapahtumien osalta älä esitä, että olet jo siellä. “Täydellisen ammattilaisen ja diivan leikkiminen ollessasi vielä lapsen kengissä ei auta urakehityksessäsi … itse asiassa se ​​vain kaataa sinut ennen kuin olet edes vielä noussut.”

http://www.madice.net/

__________________________________________________________________________

Q1. What is/are the impact(s) of African music/art in the integration process of immigrants in Finland?
African music/art plays a big role in the immigrants’ integration process because music and art have no boundaries. It doesn’t matter where one’s piece of art originates from, society tends to receive them with both hands. So using music/art as a method of cultural and immigrants integration in Finland might be more resourceful than any other method because these two things have already proved to be one of the best ways through which other people can easily learn new cultures.

Q2. How would you describe the challenges faced by African artists in Finland?
If I may speak on behalf of African artists in Finland as in musicians, the challenges are quite much considering the fact the Finland is a rock oriented country in terms of music. It is not that easy for an African artist to penetrate the closed music industry walls and break through the small Finnish music market especially when there is no even support from big media houses as they all prefer to play material from mainstream pop/rock or suomirock bands. There aren’t also enough multicultural events or platforms to showcase African professional talents around.

Q3. How could African art be improved in Finland?
African art in Finland can be improved first by creating extra or enough platforms to showcase existing African talents, and secondly through major media houses creating the opportunity of hosting special radio/TV programs dedicated to African music/art … that would be a big plus.

Q4. Words of Advice to African artists in Finland.
I urge African artists in Finland to keep their heads up no matter how hard the going gets. Stay true to themselves, and show professionalism in whatever they do. And for some up & coming acts, please stop acting like you are already there. “Playing pros and divas while still on your baby steps isn’t going to help a thing in your career development… in fact it will only create your downfall before you even rise.”

http://www.madice.net/