slide-mountain-hiker.png

MOMAR DIOP

Momar Diop on Suomessa asuva senegalilainen muusikko. Hän muutti Suomeen vuonna 2000. Momarin ja hänen bändinsä, Mama African, musiikki keskittyy djembe-musiikkiin ja tanssiin, jotka kumpuavat perinteisestä Länsi-Afrikkalaisesta musiikista. Momar perusti Mama Africa -bändinsä Senegalissa ja sillä on tällä hetkellä kaksi sisarbändiä; yksi Japanissa ja yksi Belgiassa, Brysselissä. Momar ja hänen bändinsä ovat esiintyneet useilla festivaaleilla ympäri Suomea ja Eurooppaa. Suomessa Momar ja Mama Africa ovat myös esiintyneet häissä ja ristiäisissä.

Momarin mukaan kotoutuminen Suomeen afrikkalaisena taiteilijana on ollut vaikeaa. ”Sinun täytyy olla henkisesti vahva ja uskoa itseesi, koska ihmiset täällä eivät usko afrikkalaiseen musiikkiin ammattialana”, hän sanoi. Vaikka näin on, Momar kiittää Eeva Roihaa (joka tuolloin työskenteli Turun kaupunginvaltuustossa) kaikesta avusta, mitä hän ja hänen bändinsä ovat tältä saaneet. ”Hän on ollut todella suureksi avuksi ja olen todella kiitollinen hänelle, sillä hän on tukenut meitä kaikessa mitä teemme ja hän jopa järjestää Afrikkalaisia festivaaleja”, sanoo Momar.

Momar on ylpeä siitä, että on voinut tehdä Senegalia tunnetuksi Suomessa. ”Ihmiset tietävät Senegalista ja djembe-musiikista Mama African ansiosta. Olemme djembe-musiikin suurlähettiläitä. Olen jopa opettanut djembe-tanssia suomalaiselle tytölle, Liisalle, joka opettaa nykyään tätä tanssia kouluissa”, hän sanoi. Momar on saanut jopa tunnustuspalkintoja omistautumisestaan perinteisen afrikkalaisen tanssin edistämiseen.

Momar sanoo tekevänsä työtään intohimolla, jota ilman hän olisikin saattanut valita jonkun muun työn ansaitakseen enemmän rahaa, ja olisi luopunut tekemästä sitä, mitä rakastaa. Hänen neuvonsa uusille, Suomeen muuttaneille taiteilijoille on olla kärsivällinen. ”Mikään ei tule helposti elämässä, ei ole väliä oletko Afrikassa vai Euroopassa, on aina ihmisiä, jotka haluavat lannistaa sinut. Ja muista, että raha ei tule vastaasi kadulla, vaan sinun täytyy työskennellä kovasti sen eteen. Positiivista on, että verrattuna menneeseen, ovet ovat nyt avautumassa”, Momar sanoo.

____________________________________________________________________________________________________

Momar Diop is a Senegalese artist based in Finland. He moved to Finland in 2000. Momar and his band Mama Africa ‘s music are centred on Jembe music and dance, one of the most popular traditional West African music.Momar’s band “Mama Africa” was established way back in Senegal and currently has two sister bands one in japan and one in Belgium, Brussels. In Finland, Momar and his band have been performing at different festivals around Finland and Europe. In Finland Momar and Mama Africa have also been performing at various wedding and naming ceremonies.

momarAccording to Momar integrating as an African artist has been rough. “You have to be mentally strong, and you need to believe in yourself, because people here don’t believe in African music as an industry”, he said. Though that is the case, Momar gives credit to Eeva Roiha (who was working for Turku city council, by then) for all the assistance she has been giving him and his band. “She has been really helpful, and am so grateful to her, until now she supports us in everything we do and she even organizing African festivals,” said Momar.

Momar is proud to have made Senegal know in Finland. “People know Senegal and Jembe music because of Mama Africa. We are Ambassadors. I have even taught Jembe dance to a Finnish girl Liisa who is now teaching the dance in schools,” he said. Momar has even got some award honours because of his dedication in promoting traditional African dance.

According to Momar, he has passion for what he does, otherwise he could do something else and work to get more money and he would have given up doing something that he loves to do. His advice for artist who has just moved to Finland is that they need to be patient. “Nothing comes easy in life, doesn’t matter where you are whether in Africa our in Europe, they will be some people to break you down. And know that money doesn’t walk on streets, you have to work hard. The good thing is that compared to our days, now the doors are opening,” he said.