slide-mountain-hiker.png

MOMODOU TOURAY (DUDU)

Dudu on Suomessa asuva gambialainen taiteilija (kirjailija-runoilija). Hän muutti Suomeen vuonna 1996. Dudu nousi toiselle sijalle maahanmuuttajien essee-kilpailussa, jonka järjesti Tampereen yliopisto ja Kirjailijaliitto. WSOY julkaisi hänen teoksensa osana runokokoelmaa vuonna 2000. Dudu on myös ollut osallisena Sirkku Varjosen tutkimuksessa Helsingin yliopiston Sosiaalipsykologian laitoksella vuonna 2006.

Dudun mukaan Suomeen kotoutuminen kirjailijana ja runoilijana ei ollut helppoa, johtuen kieliongelmista, vähäisistä suhteista tällä alalla ja tunnettuuden puutteesta. Kaikesta huolimatta Dudu on iloinen, että nykyään Suomessa on tarjolla resursseja ulkomaalaistaustaisillekin taiteilijoille. ”Nykyään on tarjolla tukia ja resursseja, verrattuna 90-lukuun nykyään on helpompaa. Muutin Suomeen ennen sen liittymistä Euroopan Unioniin ja tuolloin asiat olivat vielä eri tavalla. Elämä oli paljon vaikeampaa ulkomaalaisille, mutta nyt resursseja on tarjolla myös meille”, hän sanoo.

Dudun mukaan kotoutuminen on kaksisuuntainen prosessi, jossa yhteiskunnan enemmistön on avauduttava ja oltava suvaitsevainen eri kulttuureille, ja vähemmistön täytyy pyrkiä integroitumaan ymmärtäen ja omaksuen paikallisen kulttuurin, mutta tuoden siihen myös oman lisänsä.

Dudu kutsuu afrikkalaiset eri alojen taiteilijat luomaan foorumin, jonka avulla he voisivat tukea ja edistää afrikkalaista taidetta. ”Taide on oma teollisuuden alansa, meidän täytyy voida ansaita sillä”, hän sanoo.

——————————————————————————————————————————————————

Dudu is a Gambian artist (book and poet writer) living in Finland. He moved to Finland in 1996. He was added a runner-up prize in an essay competition for immigrants, organized by Tampere University and The Finnish Writers Association, published as part of anthology by WSOY in the year 2000.He also contributed to the research of Sirkku Varjonen of Helsinki University department of social Psychology 2006.

According to Dudu, integrating in Finland as a poet and book writer wasn’t so easy for him because of language problems, lack of connections with the main stream and lack of recognition. Though that is the case Dudu is glad that, now there are resources to assist foreign artists in Finland. “They are funds and resources available nowadays, and it’s much easier compared to the 90’s. I moved to Finland before it became a member of European Union, things were different and much harder for foreigners, but now they are resources available,” he said.

According to Dudu, integration is a two way process the majority society must open up and have cultural tolerance and the minority must seek to integrate by understanding the local culture and try to embrace it and incorporate it with their own.

Dudu calls for African artist to create a forum where they could encourage and promote African art. “Art is an industry, we need to earn from it,” he said.