KANSAINVÄLINEN ÄITIENPÄIVÄJUHLA 2021

Äitienpäivä on päivä jolloin monet näyttävät arvostuksensa äideille ja äitihahmoille ympäri maailmaa. Perheet ja julkiset instituutiot yhtä hyvin kuin kansalaisjärjestötkin ovat juhlineet äitejä vuosikymmenten ajan Suomessa.

Afrikkalaisten ja Euroopan afrikkalaisten yhdistys, AFAES ry Helsingissä, Suomessa on viime vuosina halunnut huomioimaan erityisesti monikulttuurisista taustoista tulevia äitejä suomalaisessa yhteiskunnassa. He osoittavat sitkeytensä, päättäväisyytensä ja kovan työnsä luonnon heille suoman vastuun täyttämisessä.

AFAES ry on viimeksi kuluneiden kolmen vuoden aikana järjestänyt Kansainvälisen Äitienpäiväjuhlan, joka tuo yhteen äitejä juhlimaan ykseyttä moninaisuudessa erilaisista kulttuurillisista, ammatillisista, rodullisista ja poliittisista eroavaisuuksista huolimatta.

Aika: La 8.5.2021

Näiden tunnustusten tarkoituksena on motivoida maailman äitejä rakentaa äideille parempaa maailmaa ja rohkaista heitä tekemään enemmän.