fi

Meistä, AFAES 

Sitoutunut tekemään konkreettista vaikutusta

Hyvät kannattajat,

Minulla on kunnia toimia Suomen afrikkalaisen maahanmuuttajayhteisön voimaannuttamiseen keskittyvän kansalaisjärjestömme puheenjohtajana. Tehtävämme on selkeä: "making a difference". Sitouttavien kulttuuritapahtumien kautta pyrimme luomaan merkityksellisiä yhteyksiä afrikkalaisten ja suomalaisten yhteisöjen välille, edistämään yhtenäisyyttä ja keskinäistä ymmärrystä.

Kulttuurivaihdon lisäksi järjestömme puuttuu aktiivisesti afrikkalaisten maahanmuuttajien Suomessa kohtaamiin haasteisiin. Kieli- ja ruoanlaittokursseista mentorointiohjelmiin ja tapahtumien suunnitteluun tarjoamme tärkeitä tukiverkostoja ja resursseja, jotka auttavat yksilöitä ja perheitä menestymään uudessa kodissaan.

Kun katsomme tulevaisuuteen, olemme edelleen sitoutuneet tekemään konkreettista vaikutusta. Tule mukaan luomaan osallistavampaa yhteiskuntaa ja tarjoamaan käytännön tukea yksilöille ja perheille, jotta he voivat paremmin menestyä uudessa kotimaassaan.
Ystävällisin terveisin,

Fatima Usman
Puheenjohtaja, kansalaisjärjestö Afaes ry

AFAES:n hallitus

Fatima Usman

Presidentti

fatima@afaes.fi

Aria Arai-Valkky

Varapuheenjohtaja

aria@afaes.fi

Keijo Mikkanen

Sihteeri

keijo@afaes.fi

Abel Sunday Ayodeji

Taloussihteeri

abel@afaes.fi

Yhteistyökumppanit

 • Moniheli
 • African pots
 • Great Voice Of Africa Union, (GVA)
 • Woodess (Women Designed for Success)
 • Finnish Indian Society
 •  Ministere Royaume du Ciel ry
 • Sierra Leone Consulate Planning Office Finland
 • Earth Angels of Finland
 • Together Finland
 • Heed Association Finland
 • ALYSIA MENTULA DESIGN
 • OMONO'S FASHION
 • Universal Peace Federation

Tavoitteet

Menetelmät

 • Rasismin torjuminen tiimityön avulla
 • Työllistää afrikkalaisia maahanmuuttajia, jotta he olisivat omavaraisia.
 • Koulutetaan afrikkalaisia maahanmuuttajia ja kehitetään heidän itsetuntoaan.
 • Afrikkalaisen ruoan esitteleminen festivaalien ja muiden tapahtumien kautta.
 • Tehdä yhteistyötä afrikkalaisten kansalaisjärjestöjen kanssa eri puolilla maailmaa.
 • Luoda tiiviit yhteydet Suomessa toimiviin yhdistyksiin ja yrityksiin.
 • Järjestää seminaareja afrikkalaisten maahanmuuttajien ongelmista.
 • Auttaa jäseniämme järjestämään monikulttuurisia konferensseja, työpajoja ja seminaareja ja osallistumaan niihin.
 • Avustaa kulttuurienvälisissä avioliitoissa eläviä ihmisiä.
 • Auttaa epäluottamussuhteissa eläviä afrikkalaisia

AFAES järjestää työpajoja, seminaareja ja konferensseja, jotka on suunniteltu erityisesti seuraaville tahoille:

 • Afrikkalaisten sujuva integroituminen suomalaiseen yhteiskuntaan
 • Afrikkalaisten kulttuurien esittely suomalaisille ja suomalaisen kulttuurin esittely afrikkalaisille.
 • Afrikkalaisten lasten avustaminen kouluaineissa, jotta he selviytyisivät paremmin akateemisista haasteistaan.
 • Käsitellään Afrikan yhdentymiseen liittyviä ajankohtaisia tosiasioita ja kysymyksiä.

Viimeisten 20 vuoden aikana luotu vakaa ja tehokas perusta mahdollistaa uusien kumppaneiden löytämisen ja AFAESin koordinointitoiminnan laajentamisen. Vuonna 2024 AFAES pyrkii tehostamaan yhteistyötä järjestöjen kanssa eri puolilla Suomea ja edistämään monikulttuuristen järjestöjen ja maahanmuuttajaryhmien yhteistyötä.

Toimet ja tavoitteet

Psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen hyvinvointi

Päätavoitteet ovat:

 • Järjestöjen ohjaus, koulutus ja tuki, joka toteutetaan yhteistyössä kumppaneiden kanssa ja jonka tavoitteena on vahvistaa järjestöjä ja syventää niiden osallistumista.
 • Kehitetään ja parannetaan viestintä-, vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia suomalaisessa yhteiskunnassa.
 • Kehitetään yhteistyöverkostojen toimintaa afrikkalaisten maahanmuuttajanuorten sosiaalisen syrjäytymisen ehkäisemiseksi.
 • Tuetaan afrikkalaisten maahanmuuttajanaisten ja -miesten yhtäläistä osallistumista.
 • Afrikkalaisten maahanmuuttajien emotionaalisen, fyysisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen.

Hyvinvoinnin edistäminen yhdistystoiminnan avulla. Yhteinen teema AFAESin hanketyössä on, miten AFAES voi auttaa afrikkalaisten maahanmuuttajien henkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia. Järjestetään koulutuksia ja tapahtumia, joilla lisätään sosiaalista hyvinvointia, kulttuurien välistä vuoropuhelua ja yhteistä toimintaa. Fyysistä hyvinvointia edistetään järjestämällä yhteistä liikuntaa ja erityistapahtumia.

AFAES luo yhteyksiä urheiluseuroihin, joiden tavoitteena on edistää fyysistä hyvinvointia erityisesti afrikkalaisten maahanmuuttajanaisten ja -nuorten keskuudessa.

Harrastukset ja muu toiminta

Kohde

AFAES etsii aktiivisesti uusia toimintamalleja maahanmuuttajien saumattoman kotoutumisen helpottamiseksi ja pyrkii luomaan mielekkäitä yhteyksiä kantasuomalaisiin kehittämällä harrastustoimintaa. Järjestö on sitoutunut tutkimaan näitä mahdollisuuksia perusteellisesti ja aikoo käynnistää erilaisia toimintoja vuonna 2024 käytettävissä olevien resurssien mukaan. AFAES pyrkii edistämään harrastustoimintaa maahanmuuttajanaisten, -miesten, -nuorten ja -perheiden keskuudessa ja tunnustaa, että tällaisella toiminnalla voi olla myönteinen vaikutus yhteisön siteiden ja yksilön hyvinvoinnin edistämiseen.

Näiden toimien lisäksi AFAES painottaa voimakkaasti jäsenyhdistystensä välisen yhteistyön edistämistä. Järjestö on erityisen sitoutunut vahvistamaan suhteita aasialaista, afrikkalaista ja eurooppalaista taustaa omaavien yhdistysten välillä. Lisäämällä yhteistyötä AFAES pyrkii luomaan entistä tiiviimmän ja tukevamman verkoston, joka hyödyttää sekä sen jäseniä että laajempaa yhteisöä.

AFAESin ensisijainen kohderyhmä ovat sen jäsenet. Lisäksi kohderyhmänä ovat pääkaupunkiseudun afrikkalaiset maahanmuuttajat, yhteistyökumppanit, viranomaiset, kansalaisyhteiskunta, tiedotusvälineet ja suuri yleisö.

Organisaatiorakenne

AFAES ry koostuu ulkoisesta viestinnästä vastaavasta hallituksesta ja toimistosta.

AFAES on ottanut käyttöön puitteet, joissa hallituksen jäsenten ainutlaatuista asiantuntemusta hyödynnetään optimaalisesti toiminnan suunnittelussa ja koordinoinnissa. Tällä hetkellä järjestö toimii seuraavissa työryhmissä:

 • Nuorisoryhmä
 • Naisten ja miesten vertaistukiryhmä
 • Kulttuuri- ja verkostoitumisryhmä
 • Media- ja edunvalvontaryhmä